Dutch Automated Mobility

Wij geloven in autonome mobiliteit als mobiliteit van de toekomst

Over ons

Uw partner in de ontwikkeling, aankoop, beheer/onderhoud en exploitatie van zelfrijdend last mile-vervoer en bezorgrobots.
Wij helpen u met het overbruggen van de kloof tussen (1) enerzijds uw behoeften aan last mile-vervoer en (2) anderzijds het daadwerkelijk implementeren van robots in de praktijk. Wij treden op als strategische kennis- en exploitatie partner voor openbare/regionale vervoersautoriteiten, openbaarvervoermaatschappijen en eindgebruikers zoals ziekenhuizen en vakantieparkken bij de ontwikkeling van zelfrijdend last mile-vervoer.

 • Beschikken over veel ervaring met onderzoek naar en de veilige implementatie van autonome voertuigen zoals zelfrijdende shuttles en bezorgrobots.
 • Ervaren in het inkaart brengen van kosten, baten en risico's en het organiseren van partijen die mee willen investeren.
 • Ervaren in het daadwerkelijk in operatie hebben van de voertuigen bijvoorbeeld bij de European Space Agency in Noordwijk.

Onze brede kennis en ervaring
Onze partnerschappen voor zelfrijdend last mile-vervoer en logistieke oplossingen omvatten het uitvoeren van een quick scan van mogelijke alternatieve vormen van last mile-oplossingen in bestaande openbaar vervoernetwerken of in specifieke logistieke ketens, het ontwikkelen van 'use cases' op maat voor specifieke gebieden en/of gebruikers, het bijeenbrengen van de juiste technologie en financiële middelen en tot slot het samenwerken met u als exploitatie partners. We hebben veel verstand van de nieuwste technologische mogelijkheden en de beschikbare leveranciers, de meest relevante markt- en regelgeving trends en de beste methoden voor het optimaliseren van de use cases en klantenservice. We werken hierbij met standaard methodieken om de robots veilig en verantwoord de weg op te krijgen.

Lees meer

Waarom ons kiezen van, Dutch Automated Mobility

Dutch Automated Mobility is een bedrijf dat opgericht is uit de samenwerking van The Future Mobility Network en Rebel Automated Shuttles. Door de verschillende expertises die beide partijen hebben te combineren is DAM ontstaan. Een krachtige samenwerking gericht op realisatie.

 • 01 The Future Mobility Network

  De kracht van The Future Mobility Network (FMN) ligt in het technologisch kijken naar de toekomst van mobiliteit. Een team en netwerk van wetenschappers, ingenieurs en stedenbouwkundigen en gedragswetenschappers komen hierbij samen.

  Met behulp van de triple helix-benadering van onderzoek, fieldlabtesten en marktschaling, brengt FMN de theorie in de praktijk door middel van een 'learning by doing' benadering voor het ontwikkelen van innovatieve mobiliteit. Het samenbrengen van relevante stakeholders, het organiseren van fieldlabs en het opschalen van het product naar de markt zijn belangrijke stappen in de formule. Daarnaast is FMN gespecialiseerd in processen met het RDW en andere overheidspartijen om tot de daadwerkelijke realisatie te komen van deze systemen op de openbare weg.

 • Rebel Automated Shuttles (RAS) is gespecialiseerd in de zakelijke en organisatorische ontwikkelingen van autonome voertuigen use cases. We helpen klanten met het overbruggen tussen de behoeften en plannen van de last mile autonome voertuigen transport aan de ene kant, en implementatie en financieringsbronnen aan de andere kant.

  Voortbouwend op de financiële en strategische expertise van RebelGroup, heeft RAS een diepgaand inzicht in de kosten en operationele kenmerken van autonome voertuigen technologie opties, de meest relevante markt- en regelgeving trends en de beste organisatorische strategieën voor use case implementatie met focus op het bedienen van eindklanten.

 • Als partners combineren FMN en RAS, onderzoek en praktische ervaring waarbij via onze beproefde, gestructureerde aanpak en visie op lange termijn, autonome voertuigen versneld op de markt komen. Cruciaal is dat FMN en RAS 100% leveranciers neutraal zijn. We hebben diepgaande kennis van de huidige OEM-mogelijkheden en proberen altijd de technologie propositie te selecteren die het meest geschikt is voor uw specifieke gebruikssituatie. Dit ondersteunt succes op lange termijn en de beste resultaten voor alle belanghebbenden.

 

Duurzame inpact van autonome mobiliteit

Wij geloven erin dat het gebruik van vervuilende individuele vervoersmodaliteiten als benzineauto's kan verminderd worden door het gebruik van groene autonome modaliteiten te stimuleren. Hiermee wordt uitstoot tegengegaan, wat een positief effect heeft op het milieu.

Reductie uitstoot 100%
Reductie bemande uren 90%
Reductie brandstof gebruik 75%
Toename operatie uren 55%

Diensten

Wij zijn erg gedreven en gepassioneerd in de exploitatie en implementatie van autonome voertuigen in de openbare ruimte, omdat wij geloven in de autonome toekomst. Daarom streven wij om deze vandaag al in de praktijk te realiseren. Dit doen wij aan de hand van de volgende services die wij aanbieden:

Implementatie use case

We beschikken over unieke en ongeëvenaarde ervaring met de implementatie van verschillende oplossingen, niet als proef, maar als reguliere service oplossingen. Met behulp van deze ervaring kunnen we u helpen de implementatieprocessen voor specifieke oplossingen vlot te laten verlopen.

Quick scan en haalbaarheidsstudie van use case(s)

Wat zijn de technische, financiële en vervoer gerelateerde implicaties van de implementatie van zelfrijdend vervoer? We helpen u alle kosten, voordelen en risico's in kaart te brengen.

Exploitatie van last mile-vervoersdiensten

Zo nodig werken we met u samen als exploitatie partner van de service om elke dag diensten van ongeëvenaarde kwaliteit te leveren op het gebied van zelfrijdende oplossingen zoals zelfrijdende shuttles en bezorgrobots.

Bijeenbrengen van technologie en financiering

Wij kunnen u helpen ervoor te zorgen dat de technologie die wordt ingekocht en ingezet de meest geschikte voor u is en wordt geleverd onder de juiste voorwaarden. Zo nodig ondersteunen we ook de financiering. Als uw partner zijn we tenslotte ook bereid een steentje bij te dragen.

Laten we samenwerken!

Bent u geïnteresseerd in de projecten die wij doen of bent u benieuwd of wij u kunnen helpen bij een opkomend project? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen en bespreken wij de mogelijkheden.

Artikelen

Hieronder vind u verschillende artikelen en publicaties gerelateerd aan Dutch Automated Mobility.

Autonome bezorgrobot

Onderzoek naar gedragskant

LDE Minor

Studenten van de LDE (Leiden Delft Erasmus) minor hebben onderzoek gedaan naar de bezorgrobot Rosie die DAM in operatie heeft gebracht op de Erasmus Campus. Zij hebben Rosie als voorbeeld case study genomen, maar de te beantwoorden leervragen betreffen ook bezorgrobots op andere locaties.

De vooraf opgestelde leervragen zijn gezamenlijk opgesteld met de Gemeente Rotterdam en de MRDH. Aan de hand van verschillende leervragen is dit onderzoek opgesteld. Dit onderzoek is specifiek uitgevoerd naar de betreffende leervragen op gebied van gedrag en acceptatie van mensen op een bezorgrobot op de campus van de Erasmus Universiteit en daarbuiten.

Leervragen:
● In welke mate kunnen bezorgrobots geaccepteerd worden door Nederlandse bewoners?
● Hoe kunnen bezorgrobots geïmplementeerd worden in Nederland?

Aan de hand van onderstaande deelvragen worden die leervragen beantwoord:
● Hoe beïnvloeden sociaal demografische karakteristieken de wijze waarop bezorgrobots worden geaccepteerd?
● Heeft bekendheid met bezorgrobots technologie invloed op de mate van acceptatie door de mensen?
● Wat zijn de meest belovende gebieden voor het inzetten van bezorgrobots?
● Hoe beïnvloed de prijs voor bezorging en de bezorgafstand de beslissing om bezorgrobots te gebruiken?

De werkwijze waarop deze deelvragen onderzocht zijn, is aan de hand van een survey en aan de hand van deskresearch. Zo zijn burgers benaderd om hun mening op gebied van gebruikersacceptatie te geven, waarbij in totaal meer dan 200 respondenten waren.

Wat hieruit naar voren kwam is dat de prijs en afstand belangrijke factoren zijn voor het gebruik en succes van de bezorgrobots. Bij een stijgende prijs zal de vraag afnemen, maar bij een grotere afstand neemt de vraag juist toe. De geaccepteerde prijs is afhankelijk van de afstand die de bezorgrobot moest overbruggen.

De acceptatie van de bezorgrobots onder de burgers kan verbeterd worden door hen de robot in de praktijk in werking te laten zien. Ook wordt geadviseerd om meer verschillende locaties te analyseren en in de praktijk te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld industrieterreinen en gebouwen met liften. Een belangrijk advies is om in buitengebieden niet te korte afstanden af te leggen met de bezorgrobot zodat mensen er het nut van inzien.

Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden naar waarom bepaalde sociaal-demografische doelgroepen bezorgrobots wel of niet accepteren. De huidige populatie is niet divers genoeg geweest, vanwege een hoog percentage studenten. Hierdoor kan er geen directe generalisatie gemaakt worden naar alle burgers van Nederland omtrent acceptatie.

Autonome bezorgrobot

Onderzoek naar het sociale omgevingsaspect

Minor hogeschool Rotterdam

Minor studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar het sociale omgevingsaspect en het technische aspect van autonome bezorgrobot Rosie specifiek op de Erasmus Universiteit en hoe we hiervan kunnen leren voor toekomstige implementaties. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van de volgende deelvragen:

● Hoe ziet het huidige bezorgproces van SPAR eruit en wat zijn de geïdentificeerde moeilijkheden voor de mensen op de campus?
● In welke mate kunnen bezorgrobots huidige bezorgservices vervangen?
● Hoe gaat de bezorgrobot om met de sociale omgeving?
● Wat zijn de mogelijke risico's en obstakels voor het implementeren van bezorgrobots en hoe kunnen we deze mitigeren?

Op de Erasmus campus zijn observaties gedaan van bezorgdienst Rosie. Daarnaast zijn er enquêtes en interviews uitgevoerd naar de ervaringen van mensen op de campus met de bezorgrobot.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er door de bezorgrobots sterkere klantbinding kan ontstaan tussen SPAR en de campusgangers, doordat er hiervoor nog geen bezorgdienst was. Dit is af te leiden uit het gegroeide aantal bestellingen over de maanden. Wanneer de technische aspecten van de bezorgrobots optimaal functioneren, blijkt dat de bezorgrobots potentie heeft om andere bezorgdiensten in Nederland te vervangen. Na enige tijd in de pilot is de safety operator verwijderd, omdat deze bij voldoende veiligheid van Rosie overbodig bleek. Mensen zien deze vorm van bezorgen met bezorgrobots als een kans om het tekort aan bezorgers op te vangen en om in een periode met Covid veilig bezorgingen te kunnen blijven doen. Mensen zijn bereid om te betalen voor deze bezorgdienst wanneer deze gebruiksgemak verleend, omdat dit ook gebruikelijk is bij andere bezorgdiensten.

Verschillende leeftijdscategorieën en typen locaties zullen onderzocht moeten worden om meer stabiele en accurate data te kunnen verkrijgen over de acceptatie en prestaties van bezorgrobots onder de burgers.

Voortgangsrapportage 1

ESA ESTEC

Voortgangsrapportage 1

Noordwijk ESA ESTEC

Rapport datum: 03 December, 2019

Hier ziet u een teaser van het rapport, klik op onderstaande knop om het volledige rapport kosteloos aan te vragen!

Voortgangsrapportage 2

ESA ESTEC

Voortgangsrapportage 2

Noordwijk ESA ESTEC

Rapport datum: 25 Augustus, 2020

Hier ziet u een teaser van het rapport, klik op onderstaande knop om het volledige rapport kosteloos aan te vragen!

Voortgangsrapportage 3

ESA ESTEC

Voortgangsrapportage 3

Noordwijk ESA ESTEC

Rapport datum: 05 Februari, 2021

Hier ziet u een teaser van het rapport, klik op onderstaande knop om het volledige rapport kosteloos aan te vragen!

Voortgangsrapportage 4

ESA ESTEC

Voortgangsrapportage 4

Noordwijk ESA ESTEC

Rapport datum: 04 Augustus, 2021

Hier ziet u een teaser van het rapport, klik op onderstaande knop om het volledige rapport kosteloos aan te vragen!

Voortgangsrapportage 5

ESA ESTEC

Voortgangsrapportage 5

Noordwijk ESA ESTEC

Rapport datum: 10 Februari, 2022

Hier ziet u een teaser van het rapport, klik op onderstaande knop om het volledige rapport kosteloos aan te vragen!

Voortgangsrapportage 6

ESA ESTEC

Voortgangsrapportage 6

Noordwijk ESA ESTEC

Rapport datum: 03 September, 2022

Hier ziet u een teaser van het rapport, klik op onderstaande knop om het volledige rapport kosteloos aan te vragen!

Gerealiseerde Implementaties

In onderstaande lijst staan de gerealiseerde autonome projecten weergegeven. Zoals u kunt zien zijn de projecten in veel verschillende (type) omgevingen succesvol geïmplementeerd.

ESA ESTEC

Noordwijk

Autonome Shuttle

Noordwijk

Rosie

Autonome bezorg robot

Harmony

Onderzoeksproject

Haga Shuttle

Den Haag

Rotterdam - The Hague Airport

haalbaarheidsstudie

Wageningen - Ede & Weeze

WE Pod

Steward Handboek

Training

Team

Het DAM team is opgebouwd uit Alwin Bakker (CEO van The Future Mobility Network) en Robert Boshouwers (CEO van Rebel Automated Shuttles) . Samen vormen zij een sterk team dat vanuit Dutch Automated Mobility een verschil wil maken in de gebouwde omgeving.

Alwin Bakker

Mede-Eigenaar

Alwin is vanaf dag één betrokken bij DAM

Robert Boshouwers

Mede-Eigenaar

Robert is vanaf dag één betrokken bij DAM

Onze potentiële rollen

Wij kunnen zowel in Use Cases verschillende rollen vervullen, namelijk als adviserende partner en als implementatiepartner. Ook in de kennisdeling kunnen wij fungeren als een kennispartner. Maar bovenal helpen we met het veilig en verantwoord implementeren van zelfrijdende systemen.

 • We worden vaak gevraagd om een use case te helpen ontwikkelen in volledige samenwerking met overheden, operators en belanghebbenden/begunstigden van diensten
 • We starten dergelijke betrokkenheid vaak in een adviserende rol, waarbij we adviseren in de eerste stappen van het project, met name bij de quick scan en markt-/partner ontwikkeling
 • Hierna ontwikkelt onze rol zich soms vanzelf tot die van Implementation Partner, waarbij we tijdens het implementatieproces volledig meewerken en in sommige gevallen mee investeren in het commerciële succes van een use case
 • Gedurende het hele traject treden wij ook op als kennispartner, waarbij wij onze opdrachtgevers en partners ondersteunen met al onze kennis en ervaring volgens bovengenoemde uitgangspunten

AV Use Case Perspectief

 • 01 Technologie en systeem innovaties

  Om een succesvolle use case neer te zetten is het van groot belang om up te zijn met alle technologieën en systeeminnovaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  Drive trains • Software • HD Maps • Engineering • Sensors • Hardware • Positioning

  Dit is het voorname werkveld van The Future Mobility Network

 • Om een succesvolle use case neer te zetten is het ook van groot belang om bedrijfs- & organisatorische modellen op te stellen. Voorbeelden hiervan zijn:

  Overheden • Financieel • Transportbedrijven • Winkelcentra • Wetgeving • PT concessies • Luchthavens

  Dit is het voorname werkveld van Rebel Automated Shuttles

 • Vanuit de vraag naar de Last-mile gebruikersservice moet gekeken worden wat de benodigdheden zijn en wat de gevolgen van deze benodigdheden zijn.

 • Ons perspectief is om de verschillende disciplines van technologie en systeem innovaties, bedrijfs- & organisatorische modellen en de Last-mile gebruikersservice benodigdheden samen te brengen en zo een integraal project neer te zetten.

 

Roadmap

In onze roadmap ligten we de verschillende opeenvolgende stappen toe die doorlopen worden om van het start van het project tot het eindresultaat te komen.

Haalbaarheidsstudie

40%van het werk

 • Idee, Potentiële waarde identificeren
 • Quick scan, compacte evaluatie
 • Marktscan, beoordeling beschikbare technologieën
 • Haalbaarheidsstudie, exact inkaart brengen van implementatie
Laten we beginnen!

Exploitatie

25%van het werk

 • Rijden op openbare wegen
 • Afronding van het project, met implementatie van het project op de beoogte locatie
Laten we beginnen!

Kennisdelen afdeling

Naast onze services als haalbaarheidsstudies en implementatie en exploitatie van autonome verbindingen, hebben wij ook een afdeling kennisdeling. Wij implementeren deze kennisdeling volgens de volgende principes:

 • Learning by Doing

  Door onze 'hands on' ervaring met daadwerkelijk implementeren van autonome connecties hebben wij veel ervaring opgedaan over hoe je daadwerkelijk zo'n project implementeert in de openbare omgeving. Deze ervaringen delen wij vervolgens via consultancy meetings.

 • Het uitgangspunt voor leren is het definiëren van leerbehoeften (kennisvragen / kennisagenda) om de doelen te bereiken.

 • We verzamelen en ontwikkelen kennis door te experimenteren in Research Labs, Fieldlabs en Living Labs. We maken kennis expliciet en verzamelen en bewaren internationale onderzoeksdocumenten, presentaties, roadmaps etc.

 • We monitoren, participeren evalueren en creëren expliciete geleerde lessen en best practices. Daarnaast organiseren wij ook leerplekken.

 • We hebben een masterclass over geautomatiseerd openbaar vervoer ontwikkeld en hebben sinds 2014 een omvangrijke bibliotheek met kennisdocumenten bijgehouden die alsmaar uitbreidt.

 • We definiëren nieuw onderzoek op basis van door ons gedefinieerde roadmaps en uitdagingen. Zo werken wij ook nauw samen met kennisinstellingen in medegefinancierde EU-programma's om altijd te blijven leren.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de projecten die wij doen of bent u benieuwd of wij u kunnen helpen bij een opkomend project? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen en bespreken wij de mogelijkheden.

Locatie:

Wijnhaven 23, 3011 WH, Rotterdam

Telefoon:

+31 0614184366

+31 0650854656

Neem vrijblijvend contact op:

Bent u geïnteresseerd in de services die wij bieden of bent u opzoek naar meer informatie? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op om verder te praten.


Of bereik ons op Social Media

U kunt ons ook bereiken op onze social media, waar u ons proces van de implementatie van toekomstbestendige mobiliteit kunt volgen.