Dutch Automated Mobility

Wij geloven in autonome mobiliteit als mobiliteit van de toekomst

Over ons

Uw partner in de ontwikkeling, aankoop en exploitatie van zelfrijdend last mile-vervoer
Wij helpen onze partners met het overbruggen van de kloof tussen (1) enerzijds hun behoeften aan last mile-vervoer en (2) anderzijds hun capaciteiten op het gebied van planning en implementatie. Wij treden op als strategische kennis- en exploitatiepartner voor openbare/regionale vervoersautoriteiten, openbaarvervoermaatschappijen en eindgebruikers bij de ontwikkeling van zelfrijdend last mile-vervoer.

 • Beschikken over veel ervaring met de implementatie van autonome voertuigen
 • Ervaren in het inkaart bregen van kosten, voordelen en risico's
 • Zelf ervaren in het implementeren van autonome voertuigen

Onze brede kennis en ervaring
Onze partnerschappen voor zelfrijdend last mile-vervoer omvatten het uitvoeren van een quick scan van mogelijke alternatieve vormen van last mile-vervoer in bestaande openbaarvervoernetwerken, het ontwikkelen van 'use cases' op maat voor specifieke gebieden en/of gebruikers, het bijeenbrengen van de juiste technologie en financiële middelen en tot slot het samenwerken met u als exploitatiepartners. We hebben veel verstand van de nieuwste technologische mogelijkheden en de beschikbare leveranciers, de meest relevante markt- en regelgevingstrends en de beste methoden voor het optimaliseren van de use cases en klantenservice.

Lees meer

Waarom ons kiezen van, Dutch Automated Mobility

Dutch Automated Mobility is eenn bedrijf dat opgericht is uit de samenwerking van The Future Mobility Network en Rebel. Door de verschillende expertises die beide partijen hebben te combineren is DAM ontstaan.

 • 01 The Future Mobility Network

  De kracht van The Future Mobility Network (FMN) ligt in het technologisch kijken naar de toekomst van mobiliteit. Een team en netwerk van wetenschappers, ingenieurs en stedenbouwkundigen komen samen.

  Met behulp van de triple helix-benadering van onderzoek, fieldlabtesten en marktschaling, brengt FMN de theorie in de praktijk door middel van een 'learning by doing' benadering voor het ontwikkelen van innovatieve mobiliteit. Het samenbrengen van relevante stakeholders, het organiseren van fieldlabs en het opschalen van het product naar de markt zijn belangrijke stappen in de formule.

 • Rebel Automated Shuttles (RAS) is gespecialiseerd in de zakelijke en organisatorische ontwikkelingen van autonome voertuigen use cases. We helpen klanten met het overbruggen tussen de behoeften en plannen van de last mile autonome voertuigen transport aan de ene kant, en implementatie en financieringsbronnen aan de andere kant.

  Voortbouwend op de financiële en strategische expertise van RebelGroup, heeft RAS een diepgaand inzicht in de kosten en operationele kenmerken van autonome voertuigen technologie opties, de meest relevante markt- en regelgevingstrends en de beste organisatorische strategieën voor use case implementatie met focus op het bedienen van eindklanten.

 • Als partners combineren FMN en RAS onderzoek en praktische ervaring om via onze beproefde, gestructureerde aanpak een visie op lange termijn implementatie succes van autonome voertuigen op de markt te brengen. Cruciaal is dat FMN en RAS 100% leveranciersneutraal zijn. We hebben diepgaande kennis van de huidige OEM-mogelijkheden en proberen altijd de technologie propositie te selecteren die het meest geschikt is voor elke specifieke gebruikssituatie. Dit ondersteunt succes op lange termijn en de beste resultaten voor alle belangrijke belanghebbenden.

 

Duurzame inpact van autonome mobiliteit

Door het gebruik van vervuilende individuele vervoersmodaliteiten als benzineauto's kan verminderd worden door gebruik van groene autonome deelmodaliteiten te stimuleren. Hiermee wordt uitstoot tegengegaan, wat een positief effect heeft op het milieu.

Reductie uitstoot 100%
Reductie manuren 90%
Reductie brandstof gebruik 75%
Toename operatie uren 55%

Diensten

Wij zijn erg gedreven en gepassioneerd in de exploitatie en implementatie van autnome voertuigen in de openbare ruimte, omdat wij geloven in de autonome toekomst. Daarom streven wij om deze vandaag al in de praktijk te realiseren. Dit doen wij aan de hand van de volgende services die wij aanbieden:

Implementatie use case

We beschikken over unieke en ongeëvenaarde ervaring met de implementatie van verschillende oplossingen, niet als proef, maar als reguliere serviceoplossingen. Met behulp van deze ervaring kunnen we u helpen de implementatieprocessen voor specifieke oplossingen vlot te laten verlopen.

Quick scan en haalbaarheidsstudie van use case(s)

Wat zijn de technische, financiële en vervoergerelateerde implicaties van de implementatie van zelfrijdend vervoer? We helpen u alle kosten, voordelen en risico's in kaart te brengen.

Exploitatie van last mile-vervoersdiensten

Zo nodig werken we met u samen als exploitatiepartner van de service om elke dag diensten van ongeëvenaarde kwaliteit te leveren op het gebied van zelfrijdende last mile-aansluitingen.

Bijeenbrengen van technologie en financiering

Wij kunnen u helpen ervoor te zorgen dat de technologie die wordt ingekocht en ingezet de meest geschikte voor u is en wordt geleverd onder de juiste voorwaarden. Zo nodig ondersteunen we ook de financiering. Als uw partner zijn we tenslotte ook bereid een steentje bij te dragen.

Laten we samenwerken!

Bent u geïnteresserd in de projecten die wij doen of bent u benieuw of wij u kunnen helpen bij een opkoment project? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnmene en bespreken wij de mogelijkheden.

Gerealiseerde Implementaties

In onderstaande lijst staan de gerealiseerde mobiliteitshubs weergegeven. Zoals u kunt zien zijn de mobiliteitshubs in veel verschillende (type) omgevingen succesvol geïmplementeerd.

ESA ESTEC

Noordwijk

ESA ESTEC

Noordwijk ESA ESTEC

Project datum: 01 Maart, 2022

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Autonome Shuttle

Noordwijk

Shuttle Noordwijk

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Rosie

Autonome bezorg robot

Bezorg robot Rosie

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Harmony

Onderzoeksproject

Harmony

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Haga Shuttle

Den Haag

Autonome Shuttle

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Rotterdam - The Hague Airport

haalbaarheidsstudie

Rotterdam - The Hague Airport

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Wageningen - Ede & Weeze

WE Pod

Wageningen - Ede & Weeze

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Steward Handboek

Training

Steward Handboek

Hier moet nog vulling aan gegeven worden, extra tekst en verhaal vertellen over het project.

Artikelen

Hieronder vind u verschillende artikelen en publicaties gerelateerd aan Dutch Automated Mobility.

Autonome bezorgrobot

Onderzoek naar gedragskant

LDE Minor

Studenten van de LDE (Leiden Delft Erasmus) minor hebben onderzoek gedaan naar de bezorgrobot Rosie die DAM in operatie heeft gebracht op de Erasmus Campus. Zij hebben Rosie als voorbeeld case study genomen, maar de te beantwoorden leervragen betreffen ook bezorgrobots op andere locaties.

De vooraf opgestelde leervragen zijn gezamenlijk opgesteld met de Gemeente Rotterdam en de MRDH. Aan de hand van verschillende leervragen is dit onderzoek opgesteld. Dit onderzoek is specifiek uitgevoerd naar de betreffende leervragen op gebied van gedrag en acceptatie van mensen op een bezorgrobot op de campus van de Erasmus Universiteit en daarbuiten.

Leervragen:
● In welke mate kunnen bezorgrobots geaccepteerd worden door Nederlandse bewoners?
● Hoe kunnen bezorgrobots geïmplementeerd worden in Nederland?

Aan de hand van onderstaande deelvragen worden die leervragen beantwoord:
● Hoe beïnvloeden sociaal demografische karakteristieken de wijze waarop bezorgrobots worden geaccepteerd?
● Heeft bekendheid met bezorgrobots technologie invloed op de mate van acceptatie door de mensen?
● Wat zijn de meest belovende gebieden voor het inzetten van bezorgrobots?
● Hoe beïnvloed de prijs voor bezorging en de bezorgafstand de beslissing om bezorgrobots te gebruiken?

De werkwijze waarop deze deelvragen onderzocht zijn, is aan de hand van een survey en aan de hand van deskresearch. Zo zijn burgers benaderd om hun mening op gebied van gebruikersacceptatie te geven, waarbij in totaal meer dan 200 respondenten waren.

Wat hieruit naar voren kwam is dat de prijs en afstand belangrijke factoren zijn voor het gebruik en succes van de bezorgrobots. Bij een stijgende prijs zal de vraag afnemen, maar bij een grotere afstand neemt de vraag juist toe. De geaccepteerde prijs is afhankelijk van de afstand die de bezorgrobot moest overbruggen.

De acceptatie van de bezorgrobots onder de burgers kan verbeterd worden door hen de robot in de praktijk in werking te laten zien. Ook wordt geadviseerd om meer verschillende locaties te analyseren en in de praktijk te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld industrieterreinen en gebouwen met liften. Een belangrijk advies is om in buitengebieden niet te korte afstanden af te leggen met de bezorgrobot zodat mensen er het nut van inzien.

Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden naar waarom bepaalde sociaal- demografische doelgroepen bezorgrobots wel of niet accepteren. De huidige populatie is niet divers genoeg geweest, vanwege een hoog percentage studenten. Hierdoor kan er geen directe generalisatie gemaakt worden naar alle burgers van Nederland omtrent acceptatie .

Autonome bezorgrobot

Onderzoek naar het sociale omgevingsaspect

Minor hogeschool Rotterdam

Minor studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar het sociale omgevingsaspect en het technische aspect van autonome bezorgrobot Rosie specifiek op de Erasmus Universiteit en hoe we hiervan kunnen leren voor toekomstige implementaties. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van de volgende deelvragen:

● Hoe ziet het huidige bezorgproces van SPAR eruit en wat zijn de geïdentificeerde moeilijkheden voor de mensen op de campus?
● In welke mate kunnen bezorgrobots huidige bezorgservices vervangen?
● Hoe gaat de bezorgrobot om met de sociale omgeving?
● Wat zijn de mogelijke risico's en obstakels voor het implementeren van bezorgrobots en hoe kunnen we deze mitigeren?

Op de Erasmus campus zijn observaties gedaan van bezorgdienst Rosie. Daarnaast zijn er enquêtes en interviews uitgevoerd naar de ervaringen van mensen op de campus met de bezorgrobot.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er door de bezorgrobots sterkere klantbinding kan ontstaan tussen SPAR en de campusgangers, doordat er hiervoor nog geen bezorgdienst was. Dit is af te leiden uit het gegroeide aantal bestellingen over de maanden. Wanneer de technische aspecten van de bezorgrobots optimaal functioneren, blijkt dat de bezorgrobots potentie heeft om andere bezorgdiensten in Nederland te vervangen. Na enige tijd in de pilot is de safety operator verwijderd, omdat deze bij voldoende veiligheid van Rosie overbodig bleek. Mensen zien deze vorm van bezorgen met bezorgrobots als een kans om het tekort aan bezorgers op te vangen en om in een periode met Covid veilig bezorgingen te kunnen blijven doen. Mensen zijn bereid om te betalen voor deze bezorgdienst wanneer deze gebruiksgemak verleend, omdat dit ook gebruikelijk is bij andere bezorgdiensten.

Verschillende leeftijdscategorieën en typen locaties zullen onderzocht moeten worden om meer stabiele en accurate data te kunnen verkrijgen over de acceptatie en prestaties van bezorgrobots onder de burgers.

Team

Het DAM team is opgebouwd uit Alwin Bakker (CEO at The Future Mobility Network) en Robert Boshouwers. Samen vormen zij een sterk team dat vanuit Dutch Automated Mobility een verschil wil maken in de gebouwde omgeving.

Alwin Bakker

Mede-Eigenaar

Alwin is vanaf dag één betrokken bij DAM

Robert Boshouwers

Mede-Eigenaar

Robert is vanaf dag één betrokken bij DAM

Onze potentiële rollen

Wij kunnen zowel in Use Cases verschillende rollen vervullen, namelijk als adviserende partner en als implementatie partner. Ook in de kennisdeling kunnen wij fungeren als een kennis partner.

 • We worden vaak gevraagd om een use case te helpen ontwikkelen in volledige samenwerking met autoriteiten, operators en belanghebbenden/begunstigden van diensten
 • We starten dergelijke betrokkenheid vaak in een adviserende rol, waarbij we adviseren in de eerste stappen van het project, met name bij de quick scan en markt-/partnerontwikkeling
 • Hierna ontwikkelt onze rol zich soms vanzelf tot die van Implementation Partner, waarbij we tijdens het implementatieproces volledig meewerken en in sommige gevallen mee investeren in het commerciële succes van een use case
 • Gedurende het hele traject treden wij ook op als kennispartner, waarbij wij onze opdrachtgevers en partners ondersteunen met al onze kennis en ervaring volgens bovengenoemde uitgangspunten

AV Use Case Perspectief

 • 01 Technologie en systeem innovaties

  Om een succesvolle use case neer te zetten is het van groot belang om up te zijn met alle technologieën en systeem innovaties. Voorbeelden hiervan zijn:

  Drive trains • Software • HD Maps • Engineering • Sensors • Hardware • Positioning

  Dit is het voorname werkveld van The Future Mobility Network

 • Om een succesvolle use case neer te zetten is het ook van groot belang om bedrijfs- & organisatorische modellen op te stellen. Voorbeelden hiervan zijn:

  Overheden • Financieel • Transportbedrijven • Winkelcentra • Wetgeving • PT concessies • Luchthavens

  Dit is het voorname werkveld van Rebel Automated Shuttles

 • Vanuit de vraag naar de Last-mile gebruikersservice moet gekeken worden wat de benodigdheden zijn en wat de gevolgen van deze benodigdheden zijn.

 • Ons perspectief is om de verschillende diciplines van technologie en systeem innovaties, bedrijfs- & organisatorische modellen en de Last-mile gebruikersservice benodigdheden samen te brengen en zo een intergraal project neer te zetten.

 

Roadmap

In onze roadmap ligten we de verschillende opeenvolgende stappen toe die doorlopen worden om van het start van het project tot het eindresultaat te komen.

Haalbaarheidsstudie

40%van het werk

 • Idee, Potentiële waarde identificeren
 • Quick scan, compacte evaluatie
 • Markt scan, beoordeling beschikbare technologieën
 • haalbaarheidsstudie, exact inkaart brengen van implementatie
Laten we beginnen!

Exploitatie

25%van het werk

 • Rijden op openbare wegen
 • Afronding van het project, met implementatie van het project op de beoogte locatie
Laten we beginnen!

Kennisdelen afdeling

Naast onze services als haalbaarheidsstudies en implementatie en exploitatie van autonome verbidinginen, hebben wij ook een afdeling kennisdeling. Wij implementeren deze kennisdeling volgens de volgende principes:

 • Learning by Doing

  Door onze 'hands on' ervaring met daadwerkelijk implementeren van autonome connecties hebben wij veel ervaring opgedaan over hoe je daadwerkelijk zo'n projecct implementeert in de openbare omgeving. Deze ervaringen delen wij vervolgens die consultancy meetings.

 • Het uitgangspunt voor leren is het definiëren van leerbehoeften (kennisvragen / kennisagenda) om de doelen te bereiken.

 • We verzamelen en ontwikkelen kennis door te experimenteren in Research Labs, Fieldlabs en Living Labs. We maken kennis expliciet en verzamelen en bewaren internationale onderzoeksdocumenten, presentaties, roadmaps etc.

 • We monitoren, participeren evalueren en creëren expliciete geleerde lessen en best practices. Daarnaast organiseren wij ook leerplekken.

 • We hebben een masterclass over geautomatiseerd openbaar vervoer ontwikkeld en hebben sinds 2014 een omvangrijke bibliotheek met kennisdocumenten bijgehouden is als maar uitbreidt.

 • We definiëren nieuw onderzoek op basis van door ons gedefinieerde roadmaps en uitdagingen. Zo werken wij ook nauw samen met kennisinstellingen en werken samen in medegefinancierde EU-programma's om altijd te blijven leren.

Contact

Bent u geïnteresserd in de projecten die wij doen of bent u benieuw of wij u kunnen helpen bij een opkoment project? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnmene en bespreken wij de mogelijkheden.

Locatie:

Wijnhaven 23, 3011 WH, Rotterdam

Telefoon:

+31 0614184366

+31 0650854656

Neem vrijblijvend contact op:

Bent u geïnteresseerd in de services die wij bieden of bent u opzoek naar meer informatie? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op om verder te praten.


Of bereik ons op Social Media

U kunt ons ook bereiken op onze social media, waar u ons proces van de implementatie van toekomstbestendige mobiliteit kunt volgen.