Contactinformatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Twijfel niet om contact met ons op te nemen!

icon_widget_image Maandag-vrijdag: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image Rotterdam icon_widget_image + (06) 12345678 icon_widget_image + (06) 12345678 Laura@dutchautomatedmobility.com

Meld je nu aan voor..

  YOUR EMAIL ADDRESS

  Dutch Automated Mobility

  COVID-19

  Net als veel bedrijven ondervinden wij met dit project effecten van het Corona virus. De shuttle(s) staan stil omdat het terrein van ESA op slot ging. Verder werken de medewerkers van ESA ESTEC momenteel thuis, waardoor de shuttle inmiddels uit operatie is gehaald. Zo hebben de stewards geen uren gemaakt vanaf maart. Ook voldoet het gebruik van de shuttle nu niet aan de corona-eisen die ESA on-site stelt. ESA stelt hogere eisen als Europese instantie dan landelijke instanties die de corona-maatregelen voor het OV in Nederland bepalen. Onder deze maatregelen vallen ventilatie en frisse lucht, en zijn werknemers verplicht tot het dragen van mondkapjes. We maken het voertuig op basis daarvan corona-proof en ondervinden ervaringen hoe we moeten werken in een pandemie.

  De shuttle staat weliswaar stil, maar ons werk om de shuttle weer in bedrijf te kunnen krijgen niet. Zo is DAM druk bezig om de shuttle weer gereed te maken voor operatie. Tests met de shuttle zijn uitgevoerd om te analyseren of er malfuncties zijn na de drie maanden uit operatie. Zo is op locatie gekeken naar de mechanische/elektrische aspecten van het voertuig (e.g. bandenspanning, batterijspanning, functie van het scherm en alle knopjes). Er is verder gekeken naar de handmatige besturing van de shuttle met de joystick en naar het automatisch rijden met de shuttle. Met name dit laatste is van belang om de operatie te kunnen hervatten. De HIT-ratio (percentage dat aangeeft in hoeverre de huidige omgeving overeenkomt met de gemaakte 3D-kaart) werd gemonitord op eventuele dalingen. Dit is gelukkig niet van toepassing geweest en de tests zijn goed verlopen. Deze tests hebben ongeveer 2 dagen geduurd om alles na te lopen.

  Verder is met Navya en de Haagse shuttle BV gekeken naar de mogelijkheden om het voertuig COVID-proof te maken. De mogelijke overwegingen zijn vervanging van de huidige ruiten naar ruiten met luiken erin waar een raampje open kan en de vervanging van de filters in het voertuig naar specifieke COVID-proof filters. Hier zijn nog geen beslissingen over gemaakt en dit heeft ook te maken met de verzekering die stelt dat de Orbiter identiek aan de Haga shuttle dient te zijn. Modificaties aan de Orbiter dienen eerst voorafgegaan te worden aan modificaties aan de Haga shuttle.

  ESA-ESTEC heeft het voornemen om vanaf September 2020 de deuren weer te openen voor 50% van de werknemers. Meer mensen kunnen ivm COVID-19 nog niet op het terrein toegelaten worden en de toelating zal ook gefaseerd plaatsvinden. DAM heeft samen met ESTEC en Arriva het voornemen om daarbij ook de shuttle weer in operatie te brengen. Om de veiligheid van alle inzittenden (incl. de steward) als gevolg van COVID te kunnen garanderen, kan dit niet zomaar. Er dienen namelijk maatregelen genomen te worden om de shuttle Corona proof te maken. Zo heeft ESA de randvoorwaarde gesteld dat de shuttle tijdens het rijden constant van schone lucht wordt voorzien en continu gedesinfecteerd is. Schone lucht kan in de cabine aangevoerd worden door het gebruik van de juiste (gecertificeerde) filters (e.g. HEPA filters) voor de klimaatregeling. Verder wordt overwogen om de shuttle te desinfecteren met de hulp van UVC buizen. Het licht dat van de buizen af komt, is zodanig dat het DNA materiaal van organismen wordt veranderd. Daardoor is reproductie niet meer nodig en worden virussen, bacteriën en zelfs schimmels gedood, zodanig dat het 99,99% van de lucht gedesinfecteerd wordt. Echter mag een persoon tijdens een desinfectieproces niet in de nabijheid zijn (i.e. zodra de buizen aan staan), omdat de straling huidziektes kan veroorzaken. Daarom zullen de buizen alleen aangezet worden zodra iedereen uit het voertuig is, inclusief de steward. Dit proces kost ongeveer 10 minuten en kan ingesteld worden tijdens een pauze. Om de proof of concept van dit idee aan te tonen, wordt de Hawkin als onderzoeksshuttle gebruikt. Bij een succes van de proef kan de benodigde hardware overgezet worden op de Orbiter.

   

  Maatregelen tegen COVID-19

  De tweede stap naar de hervatting van de operatie van de Orbiter is om steeds de juiste maatregelen te nemen tegen COVID-19 op basis van wat geleerd wordt uit de wereld om ons heen ter voorkoming van meer besmettingen en zodat passagiers en stewards veilig te werk kunnen gaan. Gelukkig is de reistijd om van de uiterste halte (Erasmus) naar de gate te rijden minder dan 15 minuten. Deze blootstellingsperiode wordt algemeen gezien als een tijdsbestek waarin het besmettingsrisico minder groot is dan langere verblijfstijden. Om terug in operatie te komen dienen we rekening te houden met de coronarichtlijnen van zowel het RIVM als van ESA. Zo heeft ESA de randvoorwaarden gesteld dat het voertuig tijdens het rijden zo veel mogelijk gedesinfecteerd moet zijn en dat de cabine van schone lucht is voorzien. Om aan deze richtlijnen te kunnen voldoen, stellen we de volgende twee maatregelen voor:

  1. Schoonmaak en ontsmetting van het voertuig voor en na de shift
  2. Verlaging van het besmettingsgevaar tijdens het rijden door HEPA-filters, het verplicht dragen van mondkapjes en het handhaven van passende etiquette tussen personen.
  Schoonmaak en ontsmetting

  De steward is verantwoordelijk voor een schoon en ontsmet voertuig voordat deze de operatie begint. Hierbij is het simpelweg aanzetten van de ventilatie niet voldoende voor het instappen. Daarom dient de steward de cabine eerst goed te ontsmetten. Dit kan bijvoorbeeld het makkelijkst met een desinfectiespuit. De steward kan voor extra veiligheid bij haltering de cabine schoonmaken met de desinfectiespuit. Het gebruik van handschoentjes door stewards is mogelijk, hoewel dit extra inzet laat zien is het effect mogelijk minimaal. Met de inzet van UV-C verlichting is inmiddels een test gedaan en opgevraagde onderzoeksresultaten zijn positief over het effect en de meetbaarheid/verificatie van de desinfectie. De inzichten rond de rol van aerosollen bij verspreiding wijst meer in oplossingen in de luchtcirculatie.

  HEPA-filters

  Schone lucht kan in de cabine aangevoerd worden door het gebruik van de juiste, gecertificeerde HEPA-filters, in het klimaatregelingssysteem. NASA  publiceerde in 2016 een studie over het gebruik van HEPA-filters. In die studie is te vinden dat minstens 99,97% van alle deeltjes die door de filter gaan worden gefilterd. Met Navya en met ov-bedrijven (HTM, Arriva) is overleg over het type en het onderhoudsschema/wisselen van de filters.

  Mondkapje verplicht

  Het verplicht dragen van een mondkapje over de neus en mond in het voertuig, zowel voor de passagiers als voor de steward verlaagt in zekere mate het besmettingsgevaar. Als basisregel geldt dat de Orbiter niet zonder mondkapje over de mond en neus betreden mag worden. Deze maatregel nemen we over van het regulier OV en de luchtvaart, waarin ook niet altijd 1,5 meter afstand tussen reizigers verplicht en mogelijk is. De steward dient hierop toe te zien en kan passagiers weigeren die zich niet aan de regels houden.

  Etiquette

  We kunnen een afstand van 1,5 meter tussen personen in het voertuig garanderen door de hoeveelheid passagiers te verlagen naar maximaal 2 personen en door alleen de stoelen direct naast de deur beschikbaar te maken. De overige stoelen mogen niet worden gebruikt en worden voorlopig afgeplakt, de steward draagt zorg dat deze maatregel wordt gehandhaafd. Bij alle haltes is er voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te waarborgen. Het voertuig heeft één in- en uitgang, ook daarbij geldt de 1,5 meter regel. De steward geeft eventuele instructies buiten voor het instappen.

  Als aan alle bovenstaande maatregelen wordt voldaan, kan de veiligheid met betrekking tot COVID-19 worden vergeleken met het huidige veiligheidsniveau in een vliegtuig.

  Desinfecteren middels UVC

  DAM en ESA overwegen met partners om het voertuig te desinfecteren met de hulp van UVC licht. Het licht dat van de lichtbuizen af komt, verandert het DNA/RNA-materiaal van organismen dat er met een zekere duur en intensiteit aan blootgesteld wordt. Daardoor is reproductie niet meer mogelijk en worden virussen, bacteriën en zelfs schimmels gedood, zodanig dat 99,99% van de deeltjes in de lucht wordt verwijderd door de straling. Deze methode wordt landelijk op het drinkwater toegepast. Echter mag een persoon tijdens een desinfectieproces niet met onbeschermde huid in de nabijheid zijn (i.e. zodra de buizen aan staan), omdat de straling huidziektes kan veroorzaken. Daarom zullen de buizen alleen aangezet worden zodra iedereen uit het voertuig is, inclusief de steward, of dient er beschermende kleding te worden gedragen. De straling wordt tegengehouden door het glas waardoor er geen gevaar is voor buitenstaande kijkers en/of langslopers. Voor de veiligheid kan een bewegingssensor in het voertuig in combinatie met de lamp nodig zijn. Dit proces kost ongeveer 5-10 minuten voor een volledig schoon en ontsmet voertuig en kan ingesteld worden tijdens een pauze. De grondigheid van het reinigen (op alle plekken) is hierbij beter aan te tonen met data dan bij handmatige desinfectie. Om de Proof of Concept (PoC) van dit idee aan te tonen, wordt de Hawking als onderzoeksvoertuig gebruikt. Een eerste test met een mobiele lamp (op een schoonmaak-robot) heeft on-site plaatsgevonden in augustus. Bij een succes van de proef kan de benodigde hardware/verlichting afhankelijk van de kosten, vast worden overgezet worden op de Orbiter of toegepast via een verplaatsbare standaard (op beide voertuigen).

  Post a Comment